มี 2 คู่นั่งบนโขดหินริมแม่น้ํา

มี 2 คู่นั่งบนโขดหินริมแม่น้ํา