เด็กๆ เล่นในน้ําตอนพระอาทิตย์ตกดิน

เด็กๆ เล่นในน้ําตอนพระอาทิตย์ตกดิน

ดวงอาทิตย์ตก ฝูงชนนั่งบนฝั่ง

ดวงอาทิตย์ตก ฝูงชนนั่งบนฝั่ง

ทะเลยามเย็นและตะวันยอแสง

ทะเลยามเย็นและตะวันยอแสง

มี 2 คู่นั่งบนโขดหินริมแม่น้ํา

มี 2 คู่นั่งบนโขดหินริมแม่น้ํา

ตะวันยอแสง สองคนยืนริมทะเล

ตะวันยอแสง สองคนยืนริมทะเล

คนสองสามคนนั่งดูพระอาทิตย์ตกบนฝั่ง

คนสองสามคนนั่งดูพระอาทิตย์ตกบนฝั่ง

พระอาทิตย์ตกดินมีหินจากสะพานแม่น้ํายีเหนือและเทือกเขาที่อยู่ไกลออกไป

พระอาทิตย์ตกดินมีหินจากสะพานแม่น้ํายีเหนือและเทือกเขาที่อยู่ไกลออกไป

ตัดผิวน้ําของคลื่นแสง เป็นรูปคู่พ่อ-ลูก-ลูก-แม่-ลูก-แม่-ลูก

ตัดผิวน้ําของคลื่นแสง เป็นรูปคู่พ่อ-ลูก-ลูก-แม่-ลูก-แม่-ลูก