คนสองสามคนนั่งดูพระอาทิตย์ตกบนฝั่ง

คนสองสามคนนั่งดูพระอาทิตย์ตกบนฝั่ง