อาคารหนึ่งมีแสงสว่างหลายสิบสี

อาคารหนึ่งมีแสงสว่างหลายสิบสี