ตึกสูงในน้ํา

ตึกสูงในน้ํา

มีตึกสูงกลางเมือง

มีตึกสูงกลางเมือง

อาคารหนึ่งมีแสงสว่างหลายสิบสี

อาคารหนึ่งมีแสงสว่างหลายสิบสี

ท้องฟ้าเป็นโค้ง

ท้องฟ้าเป็นโค้ง

ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

สถาปัตยกรรมในดูไบ

สถาปัตยกรรมในดูไบ

หอสูงที่ส่องแสงสีฟ้าและสีทองในเวลากลางคืน

หอสูงที่ส่องแสงสีฟ้าและสีทองในเวลากลางคืน

ถนนในเมืองที่มีอาคารสูงและรถยนต์

ถนนในเมืองที่มีอาคารสูงและรถยนต์