และบรรดาภูเขาที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก

และบรรดาภูเขาที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก