ต้นไม้ใหญ่สีม่วงหน้าภูเขา

ต้นไม้ใหญ่สีม่วงหน้าภูเขา

ทิวทัศน์ของแม่น้ําและเทือกเขาบนท้องฟ้าที่มีเมฆมาก

ทิวทัศน์ของแม่น้ําและเทือกเขาบนท้องฟ้าที่มีเมฆมาก

ต้นไม้แอพริคอตเติบโตบนท้องฟ้าที่มีเมฆมากและดอกไม้กําลังเบ่งบาน

ต้นไม้แอพริคอตเติบโตบนท้องฟ้าที่มีเมฆมากและดอกไม้กําลังเบ่งบาน

พระราชวังบูดาลา

พระราชวังบูดาลา

วัวควาย

วัวควาย

ทิวทัศน์ของแม่น้ําที่มีเทือกเขาเป็นพื้นหลัง

ทิวทัศน์ของแม่น้ําที่มีเทือกเขาเป็นพื้นหลัง

ด้านบนของป่าสีเขียว จะเห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

ด้านบนของป่าสีเขียว จะเห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

และบรรดาภูเขาที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก

และบรรดาภูเขาที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก

ภาพของต้นแอพริคอตที่บานสะพรั่งในสวนผลไม้ของต้นไม้

ภาพของต้นแอพริคอตที่บานสะพรั่งในสวนผลไม้ของต้นไม้

ต้นแอพริคอตที่บานสะพรั่งใกล้ยอดเขาหิมะ

ต้นแอพริคอตที่บานสะพรั่งใกล้ยอดเขาหิมะ

ต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม, สวนที่มีหิมะปกคลุม

ต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม, สวนที่มีหิมะปกคลุม

การเดินทางถ่ายภาพภูเขาโอลิมปิกในทะเลจีนใต้

การเดินทางถ่ายภาพภูเขาโอลิมปิกในทะเลจีนใต้