ด้านบนของป่าสีเขียว จะเห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

ด้านบนของป่าสีเขียว จะเห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ