Một đám mây trên mặt nước, ánh sáng mặt trời chiếu trên nó, kỷ nguyên con người, ánh sáng đường nét, hình ảnh siêu thanh cao

Một đám mây trên mặt nước, ánh sáng mặt trời chiếu trên nó, kỷ nguyên con người, ánh sáng đường nét, hình ảnh siêu thanh cao

Khi mặt trời lặn, dòng sông bao quanh các tuyến đường trên bầu trời

Khi mặt trời lặn, dòng sông bao quanh các tuyến đường trên bầu trời

Đi trên cầu lúc mặt trời lặn

Đi trên cầu lúc mặt trời lặn

Mặt trời rơi sau một cây cầu, trên cầu có dây điện và cây cối

Mặt trời rơi sau một cây cầu, trên cầu có dây điện và cây cối

Người đàn ông đi xe máy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Người đàn ông đi xe máy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Vào lúc hoàng hôn có những tảng đá và những dãy núi ở xa cầu bắc sông Bắc

Vào lúc hoàng hôn có những tảng đá và những dãy núi ở xa cầu bắc sông Bắc

Hình ảnh một cặp cha con trên mặt nước của Ánh Viên

Hình ảnh một cặp cha con trên mặt nước của Ánh Viên

Lúc mặt trời lặn, một nhóm người ngồi trên bờ

Lúc mặt trời lặn, một nhóm người ngồi trên bờ

Có hai cặp vợ chồng ngồi trên tảng đá bên bờ sông

Có hai cặp vợ chồng ngồi trên tảng đá bên bờ sông

Dương hoàng hôn của Trường Sa

Dương hoàng hôn của Trường Sa

Khi mặt trời lặn, mây và đồng hồ trở thành một góc

Khi mặt trời lặn, mây và đồng hồ trở thành một góc

Ngồi dưới ánh hoàng hôn trên cầu

Ngồi dưới ánh hoàng hôn trên cầu

Phía tây của mặt trời Hồng Kông

Phía tây của mặt trời Hồng Kông

Mặt trời cao chót vót phía sau một cây cầu trên bầu trời

Mặt trời cao chót vót phía sau một cây cầu trên bầu trời

Biển lớn và hoàng hôn vào chiều tối

Biển lớn và hoàng hôn vào chiều tối

Dưới mặt trời lặn, hai người đang đứng bên bờ biển

Dưới mặt trời lặn, hai người đang đứng bên bờ biển

Vài người ngồi trên bờ xem hoàng hôn

Vài người ngồi trên bờ xem hoàng hôn

Bọn trẻ chơi dưới nước khi mặt trời lặn

Bọn trẻ chơi dưới nước khi mặt trời lặn