Dương hoàng hôn của Trường Sa

Dương hoàng hôn của Trường Sa

Khi mặt trời lặn, mây và đồng hồ trở thành một góc

Khi mặt trời lặn, mây và đồng hồ trở thành một góc

Ngồi dưới ánh hoàng hôn trên cầu

Ngồi dưới ánh hoàng hôn trên cầu

Khi mặt trời lặn, dòng sông bao quanh các tuyến đường trên bầu trời

Khi mặt trời lặn, dòng sông bao quanh các tuyến đường trên bầu trời

Đi trên cầu lúc mặt trời lặn

Đi trên cầu lúc mặt trời lặn

Phía tây của mặt trời Hồng Kông

Phía tây của mặt trời Hồng Kông