Dương hoàng hôn của Trường Sa

Dương hoàng hôn của Trường Sa

Phía tây của mặt trời Hồng Kông

Phía tây của mặt trời Hồng Kông

Khi mặt trời lặn, dòng sông bao quanh các tuyến đường trên bầu trời

Khi mặt trời lặn, dòng sông bao quanh các tuyến đường trên bầu trời