Phà không thắp sáng

Phà không thắp sáng

Tuyến đường trên đỉnh núi Hoàng Dương (quận Đống Đa, Hà Nội)

Tuyến đường trên đỉnh núi Hoàng Dương (quận Đống Đa, Hà Nội)