Một chiếc cáp treo đậu trên không, có thể thấy các tòa nhà

Một chiếc cáp treo đậu trên không, có thể thấy các tòa nhà

Một chiếc cáp treo điện máy màu đỏ lang thang giữa các tuyến đường giữa thành phố

Một chiếc cáp treo điện máy màu đỏ lang thang giữa các tuyến đường giữa thành phố