Nước trên bờ chiếu ra hình bóng người trẻ

Nước trên bờ chiếu ra hình bóng người trẻ

Tokyo, một thanh niên chơi nhạc jazz trên bãi biển

Tokyo, một thanh niên chơi nhạc jazz trên bãi biển

Một người đàn ông đang nhìn lên mặt nước

Một người đàn ông đang nhìn lên mặt nước

Dưới mặt trời lặn, hai người đang đứng bên bờ biển

Dưới mặt trời lặn, hai người đang đứng bên bờ biển

Vài người ngồi trên bờ xem hoàng hôn

Vài người ngồi trên bờ xem hoàng hôn

Bọn trẻ chơi dưới nước khi mặt trời lặn

Bọn trẻ chơi dưới nước khi mặt trời lặn

đi bộ đến đám đông bên cạnh một cửa hàng ở châu Á

đi bộ đến đám đông bên cạnh một cửa hàng ở châu Á

Hình ảnh một người phụ nữ lấy bối cảnh nước

Hình ảnh một người phụ nữ lấy bối cảnh nước

Người đàn ông đi xe máy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Người đàn ông đi xe máy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Lúc mặt trời lặn, một nhóm người ngồi trên bờ

Lúc mặt trời lặn, một nhóm người ngồi trên bờ

Có hai cặp vợ chồng ngồi trên tảng đá bên bờ sông

Có hai cặp vợ chồng ngồi trên tảng đá bên bờ sông