Cậu bé đang đứng trên bãi cỏ của Malina

Cậu bé đang đứng trên bãi cỏ của Malina

Có hai cặp vợ chồng ngồi trên tảng đá bên bờ sông

Có hai cặp vợ chồng ngồi trên tảng đá bên bờ sông

Hình ảnh một cặp cha con trên mặt nước của Ánh Viên

Hình ảnh một cặp cha con trên mặt nước của Ánh Viên

Một cậu bé áo đỏ

Một cậu bé áo đỏ