Một bông hồng đỏ trên nền xanh

Một bông hồng đỏ trên nền xanh