Một đóa hồng đỏ, nền là lá xanh

Một đóa hồng đỏ, nền là lá xanh