Một con ong được nghỉ ngơi trên bông hồng hồng ở giữa bồn hoa

Một con ong được nghỉ ngơi trên bông hồng hồng ở giữa bồn hoa