Trong bối cảnh có một bông hồng trắng nở rộ

Trong bối cảnh có một bông hồng trắng nở rộ