Trong vườn nhà có những bông hồng hồng với những bông hoa màu trắng

Trong vườn nhà có những bông hồng hồng với những bông hoa màu trắng