Vào lúc hoàng hôn có những tảng đá và những dãy núi ở xa cầu bắc sông Bắc

Vào lúc hoàng hôn có những tảng đá và những dãy núi ở xa cầu bắc sông Bắc