Bọn trẻ chơi dưới nước khi mặt trời lặn

Bọn trẻ chơi dưới nước khi mặt trời lặn

Lúc mặt trời lặn, một nhóm người ngồi trên bờ

Lúc mặt trời lặn, một nhóm người ngồi trên bờ

Biển lớn và hoàng hôn vào chiều tối

Biển lớn và hoàng hôn vào chiều tối

Có hai cặp vợ chồng ngồi trên tảng đá bên bờ sông

Có hai cặp vợ chồng ngồi trên tảng đá bên bờ sông

Dưới mặt trời lặn, hai người đang đứng bên bờ biển

Dưới mặt trời lặn, hai người đang đứng bên bờ biển

Vài người ngồi trên bờ xem hoàng hôn

Vài người ngồi trên bờ xem hoàng hôn

Vào lúc hoàng hôn có những tảng đá và những dãy núi ở xa cầu bắc sông Bắc

Vào lúc hoàng hôn có những tảng đá và những dãy núi ở xa cầu bắc sông Bắc

Hình ảnh một cặp cha con trên mặt nước của Ánh Viên

Hình ảnh một cặp cha con trên mặt nước của Ánh Viên