Con đường ngoài trời được lát trong những bụi cỏ cao

Con đường ngoài trời được lát trong những bụi cỏ cao