Một tảng đá lớn đã bị hất văng xuống một vùng nước trên bờ

Một tảng đá lớn đã bị hất văng xuống một vùng nước trên bờ