Tokyo, một thanh niên chơi nhạc jazz trên bãi biển

Tokyo, một thanh niên chơi nhạc jazz trên bãi biển