Một người đàn ông đang nhìn lên mặt nước

Một người đàn ông đang nhìn lên mặt nước