Một tòa tháp rất cao rực rỡ ánh đèn xanh và vàng vào ban đêm

Một tòa tháp rất cao rực rỡ ánh đèn xanh và vàng vào ban đêm