Có một tòa nhà cao tầng ở giữa thành phố

Có một tòa nhà cao tầng ở giữa thành phố