Khi mặt trời lặn, dòng sông bao quanh các tuyến đường trên bầu trời

Khi mặt trời lặn, dòng sông bao quanh các tuyến đường trên bầu trời