Người đàn ông đi xe máy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Người đàn ông đi xe máy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè