Mặt trời cao chót vót phía sau một cây cầu trên bầu trời

Mặt trời cao chót vót phía sau một cây cầu trên bầu trời

Phía tây của mặt trời Hồng Kông

Phía tây của mặt trời Hồng Kông

Ngồi dưới ánh hoàng hôn trên cầu

Ngồi dưới ánh hoàng hôn trên cầu

Khi mặt trời lặn, mây và đồng hồ trở thành một góc

Khi mặt trời lặn, mây và đồng hồ trở thành một góc

Dương hoàng hôn của Trường Sa

Dương hoàng hôn của Trường Sa

Người đàn ông đi xe máy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Người đàn ông đi xe máy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Mặt trời rơi sau một cây cầu, trên cầu có dây điện và cây cối

Mặt trời rơi sau một cây cầu, trên cầu có dây điện và cây cối

Đi trên cầu lúc mặt trời lặn

Đi trên cầu lúc mặt trời lặn

Khi mặt trời lặn, dòng sông bao quanh các tuyến đường trên bầu trời

Khi mặt trời lặn, dòng sông bao quanh các tuyến đường trên bầu trời