Một con mèo ngước lên và dừng lại trên một viên gạch

Một con mèo ngước lên và dừng lại trên một viên gạch