Một con mèo trắng đang ngồi cạnh một chiếc bàn gỗ trên sàn nhà

Một con mèo trắng đang ngồi cạnh một chiếc bàn gỗ trên sàn nhà