Một con mèo trắng đang ngồi trên kệ và nhìn mọi thứ

Một con mèo trắng đang ngồi trên kệ và nhìn mọi thứ