Một cây hạnh nhân phát triển trên bầu trời nhiều mây, hoa nở nhiều

Một cây hạnh nhân phát triển trên bầu trời nhiều mây, hoa nở nhiều