Trên đỉnh của rừng xanh có thể thấy những dãy núi tuyết trắng

Trên đỉnh của rừng xanh có thể thấy những dãy núi tuyết trắng