Một cái cây màu tím ở phía trước ngọn núi

Một cái cây màu tím ở phía trước ngọn núi