Kürsünün önündeki kaldırım

Kürsünün önündeki kaldırım