Günbatımında ırmağı çevreleyen nehir

Günbatımında ırmağı çevreleyen nehir