เมฆลอยอยู่เหนือผิวน้ํา แสงแดดส่องลงมาบนตัวเขา มนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ โครงร่าง แสงสว่าง ภาพคมชัดระดับ HD

เมฆลอยอยู่เหนือผิวน้ํา แสงแดดส่องลงมาบนตัวเขา มนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ โครงร่าง แสงสว่าง ภาพคมชัดระดับ HD

พระอาทิตย์ตกดิน แม่น้ําสายสวรรค์

พระอาทิตย์ตกดิน แม่น้ําสายสวรรค์

เดินบนสะพานตอนพระอาทิตย์ตกดิน

เดินบนสะพานตอนพระอาทิตย์ตกดิน

ดวงอาทิตย์ตกหลังสะพาน มีสายไฟและต้นไม้อยู่บนสะพาน

ดวงอาทิตย์ตกหลังสะพาน มีสายไฟและต้นไม้อยู่บนสะพาน

มีชายขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางใต้ดิน

มีชายขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางใต้ดิน

พระอาทิตย์ตกดินมีหินจากสะพานแม่น้ํายีเหนือและเทือกเขาที่อยู่ไกลออกไป

พระอาทิตย์ตกดินมีหินจากสะพานแม่น้ํายีเหนือและเทือกเขาที่อยู่ไกลออกไป

ตัดผิวน้ําของคลื่นแสง เป็นรูปคู่พ่อ-ลูก-ลูก-แม่-ลูก-แม่-ลูก

ตัดผิวน้ําของคลื่นแสง เป็นรูปคู่พ่อ-ลูก-ลูก-แม่-ลูก-แม่-ลูก

ดวงอาทิตย์ตก ฝูงชนนั่งบนฝั่ง

ดวงอาทิตย์ตก ฝูงชนนั่งบนฝั่ง

มี 2 คู่นั่งบนโขดหินริมแม่น้ํา

มี 2 คู่นั่งบนโขดหินริมแม่น้ํา

ตะวันยอแสงของฉางซา

ตะวันยอแสงของฉางซา

เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เมฆและนาฬิกากลายเป็นมุม

เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เมฆและนาฬิกากลายเป็นมุม

นั่งกลางแดดที่สะพาน

นั่งกลางแดดที่สะพาน

ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในฮ่องกง

ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในฮ่องกง

ดวงอาทิตย์สูงตระหง่านอยู่หลังสะพานบนเส้นสกายวอล์ค

ดวงอาทิตย์สูงตระหง่านอยู่หลังสะพานบนเส้นสกายวอล์ค

ทะเลยามเย็นและตะวันยอแสง

ทะเลยามเย็นและตะวันยอแสง

ตะวันยอแสง สองคนยืนริมทะเล

ตะวันยอแสง สองคนยืนริมทะเล

คนสองสามคนนั่งดูพระอาทิตย์ตกบนฝั่ง

คนสองสามคนนั่งดูพระอาทิตย์ตกบนฝั่ง

เด็กๆ เล่นในน้ําตอนพระอาทิตย์ตกดิน

เด็กๆ เล่นในน้ําตอนพระอาทิตย์ตกดิน