แมวตัวหนึ่งเงยหน้าขึ้น แล้วหยุดที่ก้อนอิฐ

แมวตัวหนึ่งเงยหน้าขึ้น แล้วหยุดที่ก้อนอิฐ

แมวตัวหนึ่งนอนราบอยู่กับพื้น มองดูคนรอบตัว

แมวตัวหนึ่งนอนราบอยู่กับพื้น มองดูคนรอบตัว

แมวขาวตัวหนึ่งนั่งโต๊ะไม้อยู่กับพื้น

แมวขาวตัวหนึ่งนั่งโต๊ะไม้อยู่กับพื้น

แมวขาวนั่งดูของบนชั้น

แมวขาวนั่งดูของบนชั้น

แมวสีน้ําตาลขนฟู นอนขดตัวกัน

แมวสีน้ําตาลขนฟู นอนขดตัวกัน

แมวตาสีฟ้าสีน้ําตาลและสีขาว

แมวตาสีฟ้าสีน้ําตาลและสีขาว

แมวขาวตาเขียว

แมวขาวตาเขียว

ภาพแมวนอนขดตัวอยู่ในกระจก

ภาพแมวนอนขดตัวอยู่ในกระจก