ภาพขาวดําที่ป้ายรถเมล์

ภาพขาวดําที่ป้ายรถเมล์

ภาพขาวดําที่ฝนโปรยลงมาที่หน้าต่าง

ภาพขาวดําที่ฝนโปรยลงมาที่หน้าต่าง

ผู้คนเดินไปที่ประตูตึก

ผู้คนเดินไปที่ประตูตึก

ถนนในเมืองที่มีอาคารสูงและรถยนต์

ถนนในเมืองที่มีอาคารสูงและรถยนต์

ทางเท้าหน้าม้านั่ง

ทางเท้าหน้าม้านั่ง

ภาพขาวดําจากไฟถนน

ภาพขาวดําจากไฟถนน

ผู้คนเดินท่ามกลางสายฝน

ผู้คนเดินท่ามกลางสายฝน