ตะวันยอแสงของฉางซา

ตะวันยอแสงของฉางซา

ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในฮ่องกง

ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในฮ่องกง

พระอาทิตย์ตกดิน แม่น้ําสายสวรรค์

พระอาทิตย์ตกดิน แม่น้ําสายสวรรค์