ท้องฟ้าเป็นโค้ง

ท้องฟ้าเป็นโค้ง

ทิวทัศน์ของแม่น้ําที่มีเทือกเขาเป็นพื้นหลัง

ทิวทัศน์ของแม่น้ําที่มีเทือกเขาเป็นพื้นหลัง

ต้นแอพริคอตที่บานสะพรั่งใกล้ยอดเขาหิมะ

ต้นแอพริคอตที่บานสะพรั่งใกล้ยอดเขาหิมะ

และบรรดาภูเขาที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก

และบรรดาภูเขาที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก

ด้านบนของป่าสีเขียว จะเห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

ด้านบนของป่าสีเขียว จะเห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

การเดินทางถ่ายภาพภูเขาโอลิมปิกในทะเลจีนใต้

การเดินทางถ่ายภาพภูเขาโอลิมปิกในทะเลจีนใต้

ต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม, สวนที่มีหิมะปกคลุม

ต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม, สวนที่มีหิมะปกคลุม

พระราชวังบูดาลา

พระราชวังบูดาลา

ทิวทัศน์ของแม่น้ําและเทือกเขาบนท้องฟ้าที่มีเมฆมาก

ทิวทัศน์ของแม่น้ําและเทือกเขาบนท้องฟ้าที่มีเมฆมาก

ต้นไม้ใหญ่สีม่วงหน้าภูเขา

ต้นไม้ใหญ่สีม่วงหน้าภูเขา