นกยืนอยู่บนลวดหนามใกล้อาคาร

นกยืนอยู่บนลวดหนามใกล้อาคาร

วัวควาย

วัวควาย