รถเคเบิลจอดกลางอากาศ สามารถมองเห็นอาคารได้

รถเคเบิลจอดกลางอากาศ สามารถมองเห็นอาคารได้

รถเคเบิลสีแดง วนเวียนอยู่ในสกายไลน์ของเมือง

รถเคเบิลสีแดง วนเวียนอยู่ในสกายไลน์ของเมือง