น้ําบนฝั่งมีเงาของชายหนุ่ม

น้ําบนฝั่งมีเงาของชายหนุ่ม

โตเกียว เด็กหนุ่มคนหนึ่งเล่นแจ๊ซบนชายหาด

โตเกียว เด็กหนุ่มคนหนึ่งเล่นแจ๊ซบนชายหาด

เงาของชายคนหนึ่งกําลังมองขึ้นเหนือผิวน้ํา

เงาของชายคนหนึ่งกําลังมองขึ้นเหนือผิวน้ํา

ตะวันยอแสง สองคนยืนริมทะเล

ตะวันยอแสง สองคนยืนริมทะเล

คนสองสามคนนั่งดูพระอาทิตย์ตกบนฝั่ง

คนสองสามคนนั่งดูพระอาทิตย์ตกบนฝั่ง

เด็กๆ เล่นในน้ําตอนพระอาทิตย์ตกดิน

เด็กๆ เล่นในน้ําตอนพระอาทิตย์ตกดิน

ฝูงชนที่เดินอยู่ข้างร้านเอเชียแห่งหนึ่ง

ฝูงชนที่เดินอยู่ข้างร้านเอเชียแห่งหนึ่ง

ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีน้ําเป็นฉากหลัง

ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีน้ําเป็นฉากหลัง

มีชายขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางใต้ดิน

มีชายขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางใต้ดิน

ดวงอาทิตย์ตก ฝูงชนนั่งบนฝั่ง

ดวงอาทิตย์ตก ฝูงชนนั่งบนฝั่ง

มี 2 คู่นั่งบนโขดหินริมแม่น้ํา

มี 2 คู่นั่งบนโขดหินริมแม่น้ํา