ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้กลางทุ่งนา

ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้กลางทุ่งนา