เส้นทางกลางแจ้งที่ปูอยู่ในพงหญ้าสูง

เส้นทางกลางแจ้งที่ปูอยู่ในพงหญ้าสูง