เด็กน้อยยืนอยู่บนพงหญ้าของมาริน่า

เด็กน้อยยืนอยู่บนพงหญ้าของมาริน่า